Het Zwin : metamorfose van een sloor tot een fris pupke ...

Natuurnieuws uit de provincie West-Vlaanderen

Het Zwin : metamorfose van een sloor tot een fris pupke ...

Berichtdoor Yves op 23 jun 2006, 08:46

Er bestaan al wat topics, met waarnemingen, met standpunten over de kooien etc.
Gisteren ben ik op schoolreis geweest (wat was dat lang geleden zeg) naar het Zwin.
Ook bij vorige bezoeken was het al opgevallen, de verzanding van het Zwin is allomtegenwoordig en er is geen enkele vorm van beheer meer.
Je kan natuurlijk zeggen dat die verzanding een natuurlijk proces is, maar toch ... Volgens mij mag er wel moeite worden gedaan om een in onze contreien zeldzaam biotoop te behouden.
Je ziet de jonge duinen overal oprukken, de berm van de internationale dijk niet gemaaid nog begraasd (gras in volle zaadvorming).
De gevolgen zijn niet te overzien.
Er broeden geen Kokmeeuwen meer in het Zwin, het gaat slecht met de typische flora. enz.

De gids, de Jos, ziet het al 20 jaar devalueren. Er is geen duidelijkheid over de aankoop door het Vlaams Gewest (kopen ze het wel ? Volgens Jos zou er door de Compagnie het Zoute worden onderhandeld met de Vlaamse Regering over nieuwe mogelijkheden rond villa's, zwembad etc. met de mogelijke verkoop van het Zwinreservaat als drukkingsmiddel).

Het allereerste natuurreservaat van België is aan het vergaan.
Een droevige bedoening.

En om toch nog maar iets te zeggen over het vogelpark : ook is het nog niet duidelijk hoe het nu zit met die verkoop aan de provincie. Is dat nu al geregeld of niet ?
Anders mogen ze de boel vlug wel wat educatiever maken?
En het voederen van de Ooievaars afschaffen bijvoorbeeld. De Ooievaars krijgen daar nu heelder vissen voorgeschoteld en het is duidelijk dat ze er geen weg mee kunnen. Die Ooievaars staan die vissen wat te soppen in het vijvertje in de hoop dat ze wat zachter worden [:(]. En dan denken de kinderen dat Ooievaars viseters zijn.

In de kooien is nog maar de helft te vinden van de soorten die er zouden moeten zitten. Dat is eigenlijk nog niet eens zo erg (er worden toch geen nieuwe meer opgesloten). De kaartjes op de kooien kloppen niet meer met de soorten.

Tja, en toch was het weer eens fijn om op schoolreis te zijn (om maar positief af te sluiten).
Yves
Steenarend
 
Berichten: 9223
Geregistreerd op: 07 apr 2003, 13:27
Woonplaats: Belgium

Berichtdoor Lanius op 23 jun 2006, 08:59

ook de assistenten dierkunde aan de Ugent denken dat ooievaars viseters zijn (allé, dat heeft Amok me toch wijsgemaakt).
Op de vraag wat ooievaars eten had amok iets geantwoord: insecten, reptielen, kikkers, muizen etc
waarop de assistent dat allemaal doorhaalde en viseter had opgeschreven. En amok bleef puntenloos achter... [:D]

de teloorgang van het Zwin, tja..kweet ook niet goed wat er van te denen. Waarschijnlijk kost het veel te veel geld om het goed te krijgen en te houden. Dan mag het van mij wel verder verzanden eigenlijk (tenzij het gemakkelijk op te lossen is, anders kan men geld beter spenderen aan andere natuur).

Vogelwerkgroep Vlaamse Ardennen Plus:
http://www.vwg-vlaamseardennenplus.be/
Lanius
Buizerd
 
Berichten: 4558
Geregistreerd op: 17 mei 2003, 14:49
Woonplaats: Belgium

Berichtdoor sbr op 23 jun 2006, 10:06

blijkbaar heeft de provincie west-vlaanderen de princiepsbeslissing genomen om het zwin te kopen (het park & de zwinvlakte) om het daarna te renoveren en te moderniseren;
natuurtechnisch is er voor de verzanding geen deftige oplossing op korte termijn, de ontpoldering van de polders achter het zwin zou dat wel zijn (grotere doorspoeling van water uit de achterliggende gebieden), daarover is er binnenkort een informatie/inspraakvergadering in knokke met de betrokken partijen (lees landbouwers & de compagnie), de eerste werken zijn voorzien voor 2008, dit zijn werken voorzien in de kompensaties voor de uitdieping van de schelde
sbr
Sperwer
 
Berichten: 665
Geregistreerd op: 06 aug 2004, 14:25
Woonplaats: Belgium

Berichtdoor Yves op 23 jun 2006, 10:57

Hoe 'blijkbaar' is blijkbaar ?
Ik bedoel : hoe concreet is dit allemaal ?
Yves
Steenarend
 
Berichten: 9223
Geregistreerd op: 07 apr 2003, 13:27
Woonplaats: Belgium

Berichtdoor Dirk L op 23 jun 2006, 12:31

Only God knows, Yves. Die ontpoldering is hydraulisch inderdaad de meest aangewezen oplossing om verzanding tegen te gaan, met goed ontwikkelde en vér lopende getijdegeulen.
Dirk L
Visarend
 
Berichten: 5449
Geregistreerd op: 08 apr 2003, 15:29

Berichtdoor hngaele op 26 jun 2006, 13:58

De ontpoldering is opgenomen in het formeel akkoord tussen Nederland en Vlaanderen ivm. de verdere verdieping van de Schelde. aangezien dit één van de lementen is in de door Europa verplichte compensatie gaat dit zeker door. Uiteraard zullen er nog wat achterhoede discussies gebeuren, maar dit gegeven staat niet meer ter discussie.
Herman Nachtergaele
hngaele
Spreeuw
 
Berichten: 149
Geregistreerd op: 08 sep 2003, 14:40
Woonplaats: Belgium

Berichtdoor Odee op 19 jul 2006, 13:08

Het Zwinpark is officieel aangekocht door de provincie, de vlakte door het Vlaamse gewest. Wat er precies met het park zal gebeuren is op dit ogenblik niet duidelijk, maar meer dan waarschijnlijk blijft het iets in de sfeer van natuur + educatie + recreatie en met betalende toegang.
Het is ook op dit ogenblik nog niet uitgemaakt hoe men tot een visie en uitvoering zal komen (met inspraak, planning, ...).

Dromen, tips, ideeën, goede voorbeelden in het buitenland, enz: laat maar komen !
Avatar gebruiker
Odee
Bosuil
 
Berichten: 2198
Geregistreerd op: 14 apr 2003, 19:41
Woonplaats: Belgium

Berichtdoor Pallas op 19 jul 2006, 17:05

Tip: Je moet eens gaan kijken in Minsmere RSPB in Suffolk (daar waar eens een wulp op ongezond veel interesse kon rekenen..., ook van mij)[:I]. Dat is een gebied dat wel wat vergelijkingen met het Zwin kan doorstaan, maar dat er iets beter aan toe is...

Joris
Pallas
Spreeuw
 
Berichten: 375
Geregistreerd op: 02 okt 2003, 12:38
Woonplaats: Belgium

Berichtdoor Luk op 19 jul 2006, 17:29

Avatar gebruiker
Luk
Bosuil
 
Berichten: 1052
Geregistreerd op: 09 apr 2003, 17:01
Woonplaats: Belgium

Berichtdoor sbr op 29 aug 2006, 08:03

Vlaamse en West-Vlaamse overheid kopen Het Zwin 28/08/2006

In de Koninklijke Villa van het natuurreservaat Het Zwin in Knokke-Heist heeft de Compagnie Het Zoute van de familie Lippens maandagmiddag officieel afstand gedaan van Het Zwin. De Vlaamse overheid is de nieuwe eigenaar van het natuurreservaat van 179 hectare. Het provinciebestuur van West-Vlaanderen kocht het vogelpark van 17 hectare. Ze betalen er respectievelijk 1,882 miljoen en 1,520 miljoen euro voor. Het reservaat werd verkocht om het te redden van de verzanding. Mogelijk worden in het kader daarvan een aantal landbouwers onteigend.

De verkoopakte werd ondertekend door Vlaamse minister van Leefmilieu Kris Peeters, gouverneur Paul Breyne van de provincie West-Vlaanderen, gedeputeerde Jan Durnez, voorzitter Maurice Lippens en directeur Philippe Muylle van de Compagnie Het Zoute. Burgemeester Leopold Lippens van Knokke-Heist vertelde dat zijn broer en hij hun jeugd doorbrachten in het natuurpark.

Vader Léon Lippens vocht voor de heropening van het Zwin bij de Nederlanders en tegen de doortrekking van de Koninklijke Baan bij de Belgen. Daardoor werd het stukje natuur op de grens van Knokke, de zee en Nederland een internationaal gewaardeerd natuurreservaat met educatieve en toeristische waarde. De inspanningen om het Zwin te redden van de verzanding, hebben de Compagnie doen besluiten het reservaat te verkopen.

Maurice Lippens wees erop dat de vastgoedmaatschappij haar mooiste stuk grond altijd vrijwaarde van beton. "Onze vader deed dit in een periode dat milieuzorg nog niet leefde", zei hij. Minister Peeters zei dat met de aankoop van Het Zwin een motie van het Vlaamse Parlement uit 2003 is uitgevoerd.

Peeters en gedeputeerde Durnez garandeerden maandag dat het vogelpark en de Zwinvlakte toegankelijk zullen blijven voor het publiek. Ook de toegang tot het strand blijft vrij, zodat wandelaars bij eb nog steeds naar Cadzand kunnen wandelen en omgekeerd. Het gemeentebestuur van Knokke-Heist wil betrokken worden bij de uitbating van Het Zwin om de toeristische functie van het natuurreservaat te verankeren.

Binnen de Internationale Zwincommissie wordt momenteel bestudeerd hoe de verzanding van het Zwin kan worden verhinderd. Eén oplossing is de uitbreiding van de Zwinkom met een deel van de Willem-Leopoldpolder. Een aantal landbouwers zou dan worden onteigend.

Bron: Belga
sbr
Sperwer
 
Berichten: 665
Geregistreerd op: 06 aug 2004, 14:25
Woonplaats: Belgium

Berichtdoor Lanius op 29 aug 2006, 08:12

allé, ik zie het al... met de aankoop zal er niet veel veranderen.
Dat vogelpark mogen ze van mij er gerust uitzwieren. Zoniet, mgen ze tenminste stoppen met die beesten (ooievaars) half tam te maken en hun populatie ganzen eens onder controle houden.

gisteren wel volgende zin in vrt nieuws:
Het zwin is uniek op vele vlakken in West Europa, in de eerste plaats wat betreft vogels .... vervolgens krijgen we een beeld van tamme Ooievaars.

Als er nu 1 groep is waar het Zwin niet zo belangrijk is in West Europa, dan is het wel vogels zeker! Planten daarentegen....

Nuja, zal ook wel weer passen onder "verbreding van het draagvlak"? Draagvlakverbreding mag er gerust zijn, maar doe het dan met de juiste dieren en argumenten.

Vogelwerkgroep Vlaamse Ardennen Plus:
http://www.vwg-vlaamseardennenplus.be/
Lanius
Buizerd
 
Berichten: 4558
Geregistreerd op: 17 mei 2003, 14:49
Woonplaats: Belgium

Berichtdoor sbr op 27 dec 2006, 16:57

Start van Life natuurherstelproject ZENO in natuurreservaat De Zwinduinen en -polders

(Meegedeeld door het Agentschap Natuur en Bos)

Op 20 december 2006 heeft de adviescommissie van het Vlaams natuurreservaat De Zwinduinen en –polders een gunstig advies verleend voor het ontwerp van beheerplan van dat natuurreservaat en kennis genomen van het gloednieuw Life natuurherstelproject ZENO.

Gebiedsvisie

Het Vlaams natuurreservaat De Zwinduinen en –polders is het 222 hectare groot duin-, bos- en weidegebied dat zich uitstrekt tussen de Knokse wijk Het Zoute en het eigenlijke Zwin. Dit gewestelijk domein wordt beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos (afgekort: ANB) van de Vlaamse overheid. Het ANB wordt bijgestaan door een adviescommissie die bestaat uit wetenschappers van verschillende disciplines en vertegenwoordigers van het gemeentebestuur van Knokke-Heist, het provinciebestuur van West-Vlaanderen en de plaatselijke natuurverenigingen. De West-Vlaamse Intercommunale WVI, de Universiteit Gent en het adviesbureau Aeolus kregen in 2004 de opdracht van Vlaams leefmilieuminister Kris Peeters om een integrale gebiedsvisie voor het Vlaams natuurreservaat De Zwinduinen en –polders uit te werken. Een eerste voorontwerp van het rapport werd reeds op 18 januari 2006 besproken door de adviescommissie. Het rapport werd dit najaar afgewerkt en in zijn eindversie op 20 december 2006 voorgelegd aan de adviescommissie, die er een gunstig advies voor verleende.

Zeno de Zilverreiger slaat zijn vleugels uit !

De gunstig geadviseerde gebiedsvisie zal in de komende jaren op het terrein worden uitgevoerd met de financiële steun van de Europese Unie. De Zwinduinen en -polders maken immers deel uit van het Natura 2000–netwerk. Dit is een netwerk van natuurgebieden die beschermd zijn in uitvoering van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen. De Europese Commissie heeft dit najaar het door het ANB voorgestelde Life natuurproject ZENO goedgekeurd. De letterwoorden “Lifeâ€
sbr
Sperwer
 
Berichten: 665
Geregistreerd op: 06 aug 2004, 14:25
Woonplaats: Belgium

Berichtdoor Yves op 14 feb 2007, 14:46

Sinds 1 oktober 2006 is het voormalige vogelpark van het Zwin Provinciaal Natuurpark Zwin geworden.
Het park blijft de doorgangsluis voor bezoekers naar het natuurgebied, de Zwinvlakte, thans eigendom van het Vlaamse Gewest en in beheer van het Agentschap voor Natuur en Bos.
Geleide wandelingen en andere begeleide workshops blijven natuurlijk bestaan.
Vanaf 1 april zal een nieuwe bebording van de vogelverzameling te zien zijn.

Van 1 april tot 24 december kan je ook een gloednieuwe tentoonstelling bezoeken 'EXPEDITIE ooievaar'. Ooievaars spreken mensen tot de verbeelding.
Hun opvallende verschijning en boeiend gedrag, hun trekgewoonten, hun rol in tal van volksverhalen...maken deze vogels erg populair. In Vlaanderen loopt er al 20 jaar lang een onderzoeksproject op deze vogels. Verschillende ooievaars werden uitgerust met satellietzenders. Daarmee kunnen we ze dagelijks tijdens hun trek volgen. Een onderzoeksteam volgde de vogels in augustus 2006 tijdens hun reis naar het zuiden . De expeditie eindigde in Tarifa bij de Middellandse Zee, dé oversteekplaats voor de ooievaars en tal van andere vogels die vanuit Europa naar Afrika trekken om daar te overwinteren. Deze expeditie wordt in enkele uitzendingen van Dieren in Nesten op één uitgezonden tussen 3/02/2007 en 3/03/2007.
Voor het volledige verhaal kan je terecht in de tentoonstelling 'EXPEDITIE ooievaar'.
Het ganse aanbod wordt uitgebreid toegelicht op de website
www.west-vlaanderen.be/zwin.

Opgelet! Vanaf 1 januari heeft het Provinciaal Natuurpark Zwin een wekelijkse sluitingsdag op maandag.

Alle info: Provinciaal Natuurpark Zwin, Graaf Léon Lippende 8, 8300 Knokke-Heist.
T 050 60 70 86 - F 050 62 20 00 - E info@zwin.be
Yves
Steenarend
 
Berichten: 9223
Geregistreerd op: 07 apr 2003, 13:27
Woonplaats: Belgium

Berichtdoor joost op 15 feb 2007, 17:59

joost
Bosuil
 
Berichten: 1336
Geregistreerd op: 13 dec 2003, 15:09
Woonplaats: Belgium

Berichtdoor sbr op 22 feb 2007, 09:49

Aanzwellend protest tegen uitbreiding Zwin 22/02/2007

Het protest tegen de uitbreiding van het Zwin neemt toe in Knokke-Heist. Vorige week is het openbaar onderzoek voor het milieueffectenrapport (MER) over die Zwinuitbreiding gestart. Die plannen, waarbij 240 hectare landbouwgrond zou verdwijnen, bieden weinig antwoorden op de vele vragen van de betrokkenen. De landbouwers uit de streek en ook de gemeente Knokke-Heist gaan dan ook bezwaarschriften indienen. Ook aan de Nederlandse kant van het Zwin begint het protest steeds luider te klinken, schrijft Het Laatste Nieuws.

Volgens het plan moet de Willem Leopoldpolder ontpolderd worden om terug deel uit te maken van het getijdengebied van het Zwin. Hierdoor zou tot 240 hectare goede landbouwgrond verdwijnen. De landbouwers uit de streek zijn een petitie gestart, die intussen 6.500 handtekeningen heeft opgeleverd. "In het MER staan nog veel onduidelijkheden", zeggen initiatiefnemers Katleen en Bart Lanckriet. "Waar zal de nieuwe dijk komen, bijvoorbeeld. Hoe groot, hoe breed? En wat zullen de afmetingen van de geplande spuikom zijn? Alles blijft vaag. De verzanding van het Zwin, al eeuwen aan de gang, gaat niet tegengegaan worden door de ontpoldering. Niemand kan garanderen dat het plan met de spuikom zal lukken".

De petitie op www.redonzepolder.be kreeg al 6.500 handtekeningen. Ook aan de Nederlandse kant van het Zwin begint het protest te groeien. "Er komen veel reacties en handtekeningen van Zeeuws-Vlamingen. We hebben ook goede contacten met het Nederlands actiecomité. Niet dat we nu al samen acties plannen, maar we houden elkaar op de hoogte van de stand van zaken", gaan Kathleen en Bart verder.

"We gaan samen met onze collega's massaal bezwaarschriften indienen. De hele opvatting om de verzanding tegen te gaan is een drogreden. Het is een politiek spel om de verdieping van de Westerschelde mogelijk te maken. En waarom de Schelde verdiepen als de zeespiegel toch gaat stijgen? Wij moeten niet het slachtoffer worden van de uitbreiding van de Antwerpse haven", klinkt het.

De gemeente Knokke-Heist en burgemeester Lippens steunen de landbouwers en roepen iedereen op de petitie te tekenen. Het MER zelf ligt momenteel ter inzage op het gemeentehuis van Knokke. Het kan ook gedownload worden via de databank op www.mervlaanderen.be. Tegen de startnotitie van het de MER kan nog tot 27 maart bezwaar ingediend worden.
sbr
Sperwer
 
Berichten: 665
Geregistreerd op: 06 aug 2004, 14:25
Woonplaats: Belgium

Berichtdoor joost op 22 feb 2007, 12:09

de topic-titel past perfect... (of misschien toch niet)
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Aanzwellend protest tegen uitbreiding Zwin 22/02/2007
<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">

Ooit in Knack gelezen dat door ontpoldering en water vanuit de polders door de geul te sturen, het brakke karakter zou verdwijnen maar de geul opener zou blijven... (en er misschien teveel niet gewenste stoffen in de geul zouden komen) Ik weet het ook niet helemaal meer precies. Was er ook geen sprake van een eventuele verdieping van het Zwin om Sluis een plezierhaven te kunnen geven met grotere zeilboten? Of zit dit dossier allang in de kast?

Is het niet "dankzij" de havenmuren van Zeebrugge dat het proces van verzanding dat al sinds de middeleeuwen in bezig is, sneller gaat?
Die muren leverden voor zeevogels wel een aantal voordelen op; meeuwenbroedplaatsen en sternenkolonies. Is er een totale natuurwinst in dit geheel? Of zie ik het verkeerd?

Ikke niet weet, ikke niet zeg... [:o)]

Maar er bestaan vast gefundeerde meningen...
joost
Bosuil
 
Berichten: 1336
Geregistreerd op: 13 dec 2003, 15:09
Woonplaats: Belgium

Berichtdoor sbr op 24 maart 2007, 08:36

Zwinbosjes en vogelpark in ruil voor behoud polder" 23/03/2007

De landbouworganisaties in Knokke-Heist stellen voor om een deel van de Zwinbosjes en het vogelpark van Het Zwin op te offeren om de Willem-Leopoldpolder op de grens met Sluis te behouden als landbouwgebied. Dat zegt CD&V-provincieraadslid Bernard De Cuyper. Een landbouwerskoppel uit Knokke-Heist heeft intussen meer dan 7.000 handtekeningen verzameld tegen de ontpoldering van de Willem-Leopoldpolder om de verzanding van de Zwingeul tegen te gaan. Het gemeentebestuur van Knokke-Heist sloot zich, met uitzondering van Open VLD, onlangs aan bij het protest.

Het plan om de Zwingeul te redden, voorziet onder meer in de omvorming van de Willem-Leopoldpolder in een groot spuibekken voor het natuurreservaat de Zwingeul. Knokke-Heist is onder meer tegen de visuele vervuiling van de 10 meter hoge dijk rond het ontpolderde gebied. De gemeente wijst ook op de politieke inzet van het project binnen het Scheldebeleid. De kustgemeente acht het trouwens niet wetenschappelijk bewezen dat de ontpoldering uiteindelijk de verzanding op lange termijn zal tegenhouden.

Volgens De Cuyper stellen de landbouwverenigingen het alternatief voor om de Zwinbosjes en het vogelpark in te brengen. Zo investeert natuur in natuur in plaats van landbouw in natuur. Het alternatief zou intussen aan het dossier bij Vlaams minister Kris Peeters (CD&V) zijn toegevoegd. De Cuyper vroeg donderdag in de West-Vlaamse provincieraad naar een standpunt over dit voorstel. De provincie is sinds vorig jaar eigenaar van het vogelpark. Gedeputeerde Jan Durnez antwoordde in de provincieraad dat er momenteel diverse alternatieven worden voorgesteld. Het provinciebestuur wacht met een standpunt tot het onderzoek in een verdere fase zit.(MP)

Bron: Belga
sbr
Sperwer
 
Berichten: 665
Geregistreerd op: 06 aug 2004, 14:25
Woonplaats: Belgium

Berichtdoor Toine op 24 maart 2007, 09:40

Kon niet nalaten om nog eens mijn post te herhalen die ik bij "ontpoldering van het zwin" heb geplaatst :


<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by Toine</i>
<br />O dierbaar België - goe bezig ! [xx(]

Wat een geluk voor de lage landen dat er in Nederland nog natuur wordt (en werd) geschapen - Dank U Nederland.

Misschien is dit al wel een gevolg van wat er de laatste twee jaar in de landbouw aan het gebeuren is - het is alleszins ontegensprekelijk dat de marktprijzen voor alle gewassen zéér sterk gestegen zijn dit ondermeer onder impuls van wat hier en elders in de wereld gebeurt met betrekking tot "Groene" energie. De houding van Brazilië alleen al heeft de wereld-suikermarkt danig doen stijgen want ze exporteren veel minder suiker dan vroeger en dit vanwege de aanmaak van ethanol voor hun eigen gebruik. Kijk eens wat er in Frankrijk gebeurt - verdere rationalisatie van de landbouw en een enorme uitbreiding van het koolzaad areaal. Zelfs de vlassers krijgen het moeilijk om zaaigronden te vinden omdat er zo'n vraag naar landbougrond is. Dus rechtstreeks gevolg - en van de dure olie prijzen en van heel het gerammel rond milieu en klimaat.

Alle aandacht gaat naar het klimaat, wat betreft bio-diversiteit en natuur : den boom in en zo zal de Ijsbeer misschien sneller uitgestorven zijn vanwege een te hoge dioxine concentratie in zijn lichaam dan aan het gebrek aan ijs op de noordelijke ijszee - ik zei het al : goe bezig !
<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
Toine
Buizerd
 
Berichten: 2660
Geregistreerd op: 09 mei 2003, 10:12
Woonplaats: Belgium

Berichtdoor Lanius op 24 maart 2007, 11:17

Kon niet nalaten om nog eens mijn post te herhalen die ik bij "ontpoldering van het zwin" heb geplaatst :


<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by Lanius</i>
<br />Toine, we weten al dat jij een lak hebt aan klimaat. Dat je het allemaal niet veel kan schelen etc. Waarom? Niet bewezen? Pfff, hypocriet ventje. Opkomen voor natuur maar klimaat onbelangrijk.
Hou het bij het onderwerp, nl het Zwin, ipv uw betoog tegen de klimaatsmensen op dit topic. Ik weet het, als ze rekening zouden houden met het klimaat, zou je het heel goed voelen in uw portemonneé, en dat is uw ergste nachtmerrie.

Waarmee ik niet wil zeggen dat alles ten koste moet gaan van klimaat... maarja, groene energie, het kan perfect ecologisch, maar zoals altijd is er geld mee gemoeid door industrielen en wordt het dus helemaal scheef getrokken door die geldhongerige wolven.

en kom nu weer niet af met persoonlijk viseren of het opgestoken vingertje à la nationale schoolmeesteres Hemmerechts (uw favoriete zinnetjes om iets te weerleggen [xx(] ) ... Je beseft het misschien niet, maar jij bent dat alles in het kwadraat!

En blijf bij het ZWIN in dit topic, of ga wat zagen in "absudistan"

Vogelwerkgroep Vlaamse Ardennen Plus:
http://www.vwg-vlaamseardennenplus.be/waarnemingen.php
<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
Lanius
Buizerd
 
Berichten: 4558
Geregistreerd op: 17 mei 2003, 14:49
Woonplaats: Belgium

Berichtdoor Toine op 25 maart 2007, 00:09

There we go - personal - again !

Het Stalinisme en het arbitraire leeft in Vlaanderen. [:o)]
Toine
Buizerd
 
Berichten: 2660
Geregistreerd op: 09 mei 2003, 10:12
Woonplaats: Belgium

Volgende

Keer terug naar West-Vlaanderen

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast