Het Zwin : metamorfose van een sloor tot een fris pupke ...

Natuurnieuws uit de provincie West-Vlaanderen

Re: Het Zwin : metamorfose van een sloor tot een fris pupke ...

Berichtdoor klaasdebus op 21 apr 2010, 10:58

Lanius schreef:Hoe gaat het nu verder met het zwin?
Wanneer starten de werken voor de uitbreiding?
Waarom verdwijnen niet al die kooien met vogels en maakt men er niets van zoals aan lac De virelles? Waar geen beestjes vastzitten in kooien en de educatie toch een stuk hoger ligt!

Of is de einddatum voor dit alles pas rond 2100?


Odee is daar op dit moment mee bezig, hij kan zeker wat meer vertellen over de stavaza (als hij mag natuurlijk).
klaasdebus
Buizerd
 
Berichten: 4921
Geregistreerd op: 05 mei 2003, 16:47
Woonplaats: Gent, Belgium

Re: Het Zwin : metamorfose van een sloor tot een fris pupke ...

Berichtdoor Dirk L op 21 apr 2010, 11:12

Zijn de uitbreidingswerken en het vogelpark geen gescheiden projecten ? Het eerste voor het gewest en het tweede voor de provincie ?
Dirk L
Visarend
 
Berichten: 5449
Geregistreerd op: 08 apr 2003, 15:29

Re: Het Zwin : metamorfose van een sloor tot een fris pupke ...

Berichtdoor sbr op 21 apr 2010, 11:19

inderdaad het zijn gescheiden projecten, met dezelfde stoorzender(s) in de lokale politiek, knokke wil overal een (te) grote vinger in de pap, het ware misschien logischer om het volledige project (kooien & uitbreiding) door ANB te laten doen, zij beheren nu al de zwinduinen, en de vlakte van het zwin zelf, het vogelpark is het kleinste stukje van het geheel, je moet er wel door om in de vlakte te geraken. en dan valt toch al een stuk getouwtrek over wie wat wil en kan of mag weg
"In essence, the problem is that, 'if it walks like a duck and quacks like a duck', it could be a dragon doing a duck impersonation. You may not always want to let dragons into a pond, even if they can impersonate a duck." - Wikipedia
sbr
Sperwer
 
Berichten: 665
Geregistreerd op: 06 aug 2004, 14:25
Woonplaats: Belgium

Re: Het Zwin : metamorfose van een sloor tot een fris pupke ...

Berichtdoor Lanius op 21 apr 2010, 11:26

Ik hoop in ieder geval dat wie het project ook uitvoert, dat natuur op eerste plaats komt, erna natuureducatie en al de rest van minder belang :-)
Maarja, kooien en vogels erin vind ik in deze tijd eigenlijk al totaal niet meer verantwoord.
Vogelwerkgroep Vlaamse Ardennen Plus:
http://vwgvap.waarnemingen.be/waarnemin ... hp?groep=1
Lanius
Buizerd
 
Berichten: 4558
Geregistreerd op: 17 mei 2003, 14:49
Woonplaats: Belgium

Re: Het Zwin : metamorfose van een sloor tot een fris pupke ...

Berichtdoor klaasdebus op 01 jul 2010, 14:22

Dirk L schreef:Zijn de uitbreidingswerken en het vogelpark geen gescheiden projecten ? Het eerste voor het gewest en het tweede voor de provincie ?


ok 't is al een tijdje geleden, maar ze vroegen dus advies aan 't inbo voor alle duidelijkheid.
klaasdebus
Buizerd
 
Berichten: 4921
Geregistreerd op: 05 mei 2003, 16:47
Woonplaats: Gent, Belgium

Re: Het Zwin : metamorfose van een sloor tot een fris pupke ...

Berichtdoor sbr op 20 aug 2010, 10:14

't pupke begint er goed uit te zien: vorige week opnieuw het negertje gevonden, was al van vorige eeuw geleden da'k dat sprinkhaantje daar nog gezien had :-D
sbr
Sperwer
 
Berichten: 665
Geregistreerd op: 06 aug 2004, 14:25
Woonplaats: Belgium

Re: Het Zwin : metamorfose van een sloor tot een fris pupke ...

Berichtdoor sbr op 18 feb 2011, 10:16

Vlaamse natuurbehoudsector: verblijfsaccommodatie kan niet in natuurpark Zwin
De volledige natuurbehoudsector in Vlaanderen kant zich tegen de plannen om in het Provinciaal natuurpark Zwin de mogelijkheid tot overnachting te voorzien, zogezegd onder het mom van een ecohotel voor het verblijf van groepen. Bij het gemeentebestuur Knokke-Heist spreekt men zelfs simpelweg van een ‘jeugdhotel’. De volledige omgeving van het natuurpark is een van de laatste grotere, aanééngesloten natuurgebieden in de regio en ook een van de laatste gebieden die echt als stiltegebied kunnen fungeren. In de kern van het beschermde gebied logiesfunctie voorzien, betekent een aantasting van de draagkracht van deze natuur.

Verblijfsaccommodatie hoort niet thuis in de kern van natuurgebied
Verblijfsaccommodatie onder welke vorm ook hoort niet thuis middenin een beschermd natuurgebied. Het volledige gebied is Reservaat- of Natuurgebied op de gewestplannen en bovendien ook nog eens Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebied. Verblijfsrecreatie binnen een dergelijke bestemming is dan ook niet wenselijk en eigenlijk ook niet mogelijk zonder inbreuk te plegen op de wettelijke bescherming die het volledige gebied geniet en ook verdient. Een bestemmingswijziging is hier zeker onaanvaardbaar.

In het Provinciaal Natuurpark Zwin een zogenaamd ‘ecohotel’ realiseren, betekent opnieuw de weg openen voor de bouwpromotoren om daar in een enclave middenin een beschermd natuurgebied, een project te realiseren dat de aanwezige natuur als meerwaarde voor hun verkoop uitbuit.. Een duidelijk precedent is de site van de oude Swimmingpool waar men omwille van een nog aanwezig restaurant een dagrecreatiezone behouden heeft en het eensklaps omgezet heeft in woongebied. Naar onze bescheiden mening ook de achterliggende gedachte bij de realisatie van een logiesverstrekkende functie bij bepaalde belanghebbenden. Het feit dat het gemeentebestuur de grootste vragende partij is en haar financiële bijdrage aan het bezoekerscentrumproject zelfs koppelt aan de realisatie van de verblijfsaccommodatie spreekt boekdelen voor hetgeen waar men eigenlijk naar toe wil.

Voldoende draagkracht voor de natuur vereist een goede ruimtelijke ordening
Vanuit de natuurbehoudsector zijn we helemaal niet tegen ecotoerisme, alleen dient het te gebeuren binnen het correcte ruimtelijke kader en mag dit op termijn niet kunnen leiden tot een misbruik van onze natuurgebieden.

Men wil met de inrichting van het Provinciaal natuurpark Zwin en de bouw van een modern bezoekerscentrum opnieuw het bezoekersaantal opkrikken tot het grote aantal bezoekers van weleer en zelfs meer. Men hoopt zelfs op zo’n 350.000 bezoekers per jaar, waar dit op heden amper een kleine 100.000 bedraagt. Op zich is hier niks op tegen mits de voorwaarde dat men de nodige maatregelen neemt om de draagkracht van het natuurgebied te vergroten, zodat dit gebied de extra toeristische druk aan kan zonder dat de ecologische waarden van dit gebied hier onder lijden. Dit doe je enkel door je aanééngesloten gebied te vergroten. Het gebied verder versnipperen door verblijfsaccommodatie in de kern van je natuurgebied te realiseren, is dan ook een bijzonder slecht idee.

De negatieve gevolgen van verblijfsaccomodatie in het natuurgebied zelf
Om een ecohotel uit te baten, dient een privé-uitbater ingeschakeld. Dit houdt in dat het hotel ook steeds winstgevend zal moeten zijn. In tegenstelling tot wat beweerd wordt, zal binnen de kortste tijd dus blijken dat enkel met natuureducatieve groepen de zaak niet zelfbedruipend is, laat staan winstgevend en het zogezegde ‘ecohotel’ zal moeten opengesteld worden voor een breder publiek. Bij het gemeentebestuur spreekt men nu zelfs reeds over een ‘jeugdhotel’. En zeker tijdens de zomermaanden zal het hotel bij gebrek aan groepen uitgebaat worden als een gewoon hotel. M.a.w. binnen de kortste tijd heb je een gewoon hotel middenin natuurgebied, terwijl zelfs een ecohotel hier niet thuishoort. En dit met alle gevolgen vandien, zoals nachtlawaai, lichtvervuiling, terwijl dit een van de laatste stiltegebieden in de regio zou moeten zijn.

Bovendien zijn deze factoren enorm nadelig voor de ecologische potentie van het natuurgebied en zullen zij automatisch leiden tot een daling van de natuurwaarden. Verblijfsaccommodatie hypothekeert de huidige ecologische potentie van het natuurgebied enorm. Bovendien zal niemand de handhaving kunnen verzekeren.

Les nog steeds niet geleerd
Het is ten andere totaal onbegrijpelijk dat men vanuit het bevoegde ministerie verantwoordelijk voor natuurbehoud niet onmiddellijk negatief advies geeft voor een dergelijk project, maar het zelfs mede onderschrijft. De verblijfsvoorziening in dit natuurgebied is een project dat sowieso uit de hand loopt.

En dit terwijl onze biodiversiteit nog steeds verder afneemt. In elk geval zal een uitgebreid MER-onderzoek noodzakelijk zijn, indien men vanuit de politiek blijft opteren om in het natuurgebied zelf verblijfsaccommodatie te realiseren.

De alternatieven
Vanuit het natuurbehoud hebben we evenwel niets tegen een ecohotel. Alleen moet het ingeplant worden in de juiste ruimtelijke context, nl. waar op heden effectieve bebouwing toegelaten is. Dus zonder verdere aantasting van de openruimtegebieden in de regio en zonder nadelige gevolgen voor de natuur zelf en haar ecologische draagkracht.

En er zijn geschikte plaatsen net aan de rand van het ruimtelijk beschermde duingebied, nl. de site van de voormalige vlindertuin en het vlinderhof, òf de site van de rijkswacht en het oude schooltje op de Rijkswachtlaan. Daar heeft men evengoed het voordeel dat men zich onmiddellijk in het natuurgebied kan begeven, maar zonder de logiesfunctie het aaneengesloten gebied verstoort.

Er zijn dus duidelijk andere opties mogelijk zonder dat de draagkracht van het natuurgebied en één van de laatste stiltegebieden in West-Vlaanderen verder aangetast wordt. De natuurbehoudsector in Vlaanderen zal dan ook geen enkel middel onbenut laten om de verblijfsaccommodatie in het natuurgebied tegen te houden.

Natuurpunt Brugs Ommeland
Westvlaamse Milieufederatie
Natuurpunt afd. Knokke-Heist
Natuurpunt Kustwerkgroep
"In essence, the problem is that, 'if it walks like a duck and quacks like a duck', it could be a dragon doing a duck impersonation. You may not always want to let dragons into a pond, even if they can impersonate a duck." - Wikipedia
sbr
Sperwer
 
Berichten: 665
Geregistreerd op: 06 aug 2004, 14:25
Woonplaats: Belgium

Re: Het Zwin : metamorfose van een sloor tot een fris pupke ...

Berichtdoor Yves op 14 maart 2011, 14:50

Uit de nieuwsbrief van de provincie over het Zwin:

Ontwerper geselecteerd voor het nieuw ZWIN Natuurcentrum
Het bureau voor architectuur en stedenbouw ‘Coussée & Goris architecten’ uit Gent, met Grontmij Vlaanderen nv uit Zaventem, Siem Steur bv uit Volendam, Madoc bvba uit Gent, Bundl bvba uit Antwerpen, Koen R.M.-L. Van Synghel bvba uit Brussel, Atelier Veldwerk Rudy J. Luijters uit Brussel en Gafpa uit Gent is als ontwerper voor het ZWIN Natuurcentrum geselecteerd. Dat besliste de deputatie in haar zitting op donderdag 24 februari 2011. Het gekozen ontwerp vormt de basis voor verdere besprekingen en moet leiden tot een finaal ontwerp.
De internationale jury prees het winnend wedstrijdontwerp omwille van zijn grote integratie-kwaliteiten in het Zwin. De voorgestelde natuurherinrichting voor het ZWIN Natuurcentrum creëert een landschappelijke continuïteit tussen de recent heringerichte natuur van de Kleyne Vlakte en de Zwinvlakte.
Het nieuwe bezoekerscentrum en kijkcentrum zijn horizontaal landschappelijk mooi ingeplant en de voorstellen voor de afwerking van de kijkpunten op de nieuwe Zwindijken en voor het infopunt in Cadzand versterken het geheel op streekniveau. In het bezoekerscentrum is er een grote openheid met panoramische zichten op de natuuromgeving in alle richtingen, zowel vanuit het cafetaria als van uit het restaurant, als vanuit de toekomstige Zwintentoonstelling. De tentoonstelling situeert zich in een apart bouwvolume van het bezoekerscentrum alsook in het kijkcentrum. Nieuwe vogelaantrekkende waterpartijen en duinmeren laten een sterk verbeterde natuurbeleving toe. Er wordt ook ruimte voorzien voor het opstellen van ooievaarsnesten.
Gebouwen en buiteninrichtingen worden met een hoog niveau van duurzaamheid gerealiseerd, in het bijzonder op vlak van materiaalgebruik, energie- en waterverbruik.
Het kijkcentrum is discreet in de Zwindijk ingewerkt en biedt een mooi panoramisch zicht op de Zwinvlakte, ook bij mindere weersomstandigheden. Alle faciliteiten zijn toegankelijk voor rolwagengebruikers en aangepast voor bezoekers met beperkingen.
De ‘prijsvraag voor ontwerpen’ gebeurde in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Het is de ambitie van de Provincie West-Vlaanderen en van het Vlaamse Gewest om, in samenwerking met de gemeente Knokke-Heist en de Zeeuwse betrokken overheden Sluis en Provincie Zeeland, een belangrijk eigentijds natuurtoeristisch centrum te realiseren, als een nieuwe topattractie van de kust. De Provincie West-Vlaanderen en het Agentschap voor Natuur en Bos streven er naar om midden 2014 de exploitatie van de belangrijkste nieuwe infrastructuur samen te kunnen opstarten.
De totale kost van het project wordt op ruim 16,3 miljoen euro geraamd. Het overgrote deel daarvan wordt door de Provincie West-Vlaanderen voorzien voor de inrichting van het natuurpark en het bezoekerscentrum met tentoonstellingsruimte. Het ANB voorziet circa 1 miljoen euro ter financiering van het kijkcentrum. Het ZWIN Natuurcentrum kan verder op de financiële steun rekenen van o.a. de Vlaamse Regering in het kader van het Kustactieplan III 2005-2009 (circa 800.000 euro), van de Europese Unie in het kader van REECZ (circa 1.400.000 euro), van Natura People (circa 600.000 euro) en van de gemeente Knokke-Heist (circa 500.000 euro).

Binnenkort worden de plannen van het winnende ontwerp in het Zwincafé tentoon gesteld voor het grote publiek
Yves
Steenarend
 
Berichten: 9223
Geregistreerd op: 07 apr 2003, 13:27
Woonplaats: Belgium

Re: Het Zwin : metamorfose van een sloor tot een fris pupke ...

Berichtdoor sbr op 11 mei 2011, 10:39

voor de liefhebbers: dit weekend 'Zwin op stelten':
http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Activit ... elten.aspx

met medewerking van NP Knokke-Heist, vogelwerkgroep Mergus, en vele anderen
"In essence, the problem is that, 'if it walks like a duck and quacks like a duck', it could be a dragon doing a duck impersonation. You may not always want to let dragons into a pond, even if they can impersonate a duck." - Wikipedia
sbr
Sperwer
 
Berichten: 665
Geregistreerd op: 06 aug 2004, 14:25
Woonplaats: Belgium

Re: Het Zwin : metamorfose van een sloor tot een fris pupke ...

Berichtdoor sbr op 03 aug 2011, 14:44

met het mooie weer van de laatste dagen komt 'alles' buiten: zondagnamiddag in de niet-toegankelijke putten van tobroek honderden gaffelwaterjuffers in tandem, vuurlibel, grote keizerlibel, zuidelijke heidelibel, tientallen bastaardzandloopkevers, blauwvleugelsprinkhanen....
maandagavond een telefoontje gekregen van onze voorzitter: ge raad nooit wat ik in 1 beeld zie!: 1 buizerd, 1 vos en een reebok. :-D
"In essence, the problem is that, 'if it walks like a duck and quacks like a duck', it could be a dragon doing a duck impersonation. You may not always want to let dragons into a pond, even if they can impersonate a duck." - Wikipedia
sbr
Sperwer
 
Berichten: 665
Geregistreerd op: 06 aug 2004, 14:25
Woonplaats: Belgium

Re: Het Zwin : metamorfose van een sloor tot een fris pupke ...

Berichtdoor vertigo op 03 aug 2011, 23:27

sbr schreef:maandagavond een telefoontje gekregen van onze voorzitter: ge raad nooit wat ik in 1 beeld zie!: 1 buizerd, 1 vos en een reebok. :-D


De reebok dood en de andere 2 hem aan het oppeuzelen?
Avatar gebruiker
vertigo
Spreeuw
 
Berichten: 494
Geregistreerd op: 31 jan 2006, 09:24
Woonplaats: Vatican City

Re: Het Zwin : metamorfose van een sloor tot een fris pupke ...

Berichtdoor sbr op 04 aug 2011, 07:47

nee, alle drie in goede gezondheid - al moet gezegd dat die bok vermoedelijk een beetje gefrustreerd zal rondlopen, hij is namelijk de enige ree in de zwinduinen tot nu toe.
"In essence, the problem is that, 'if it walks like a duck and quacks like a duck', it could be a dragon doing a duck impersonation. You may not always want to let dragons into a pond, even if they can impersonate a duck." - Wikipedia
sbr
Sperwer
 
Berichten: 665
Geregistreerd op: 06 aug 2004, 14:25
Woonplaats: Belgium

Vorige

Keer terug naar West-Vlaanderen

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast