groene plekjes in onze regio

Vragen voor en informatie over vogelwerkgroep Mandelstreke

Moderator: jelle

groene plekjes in onze regio

Berichtdoor jelle op 16 jan 2006, 15:17

De bedoeling van deze topic is het creëren van een verzameling van de groene plekjes in onze regio. Het is niet de bedoeling dat het een droge opsomming wordt van plekjes maar een gedetailleerde beschrijving met foto's (een gebied per reply). Indien de topic wanordelijk wordt, kunnen we de verzameling opsplitsen in aparte topics per gemeente! Behoud het consept van 1 gebied per topic! Stuur desnoods uw informatie naar de persoon die een reply is begonnen over een gebiedje zodat alles overzichtelijk blijft! Discussie mag maar hou het deftig! Later kan de bekomen info dan verwerkt worden in de oorspronkelijke reply! (vermeld wel telkens over welk gebiedje je een opmerking hebt!). Dit zorgt voor een goede en degelijke beschrijving die we later kunnen gebruiken in een of andere publicatie!

Nog eventjes Mandelstreke situeren:

Zone Roeselare is de Vogelwerkgroep Mandelstreke.
Zij beslaan de gemeenten Hooglede (Gits, Hooglede), Ingelmunster, Izegem (Emelgem, Izegem, Kachtem), Lichtervelde, Moorslede (Dadizele, Moorslede), Roeselare (Beveren, Oekene, Roeselare, Rumbeke) en Staden (Oostnieuwkerke, Staden, Westrozebeke).

Te zien op volgend kaartje staan er al verschillende groenzones op <font size="1">(in kleiner formaat wordt het kaartje te onduidelijk, mijn excuses hiervoor, het kaartje heb ik tijdelijk verwijderd)</font id="size1">.
Een alternatief kaartje vind je op deze topic.
http://www.vzwlagare.be/vwgforum/topic. ... IC_ID=3780


Foto's zijn absoluut niet verplicht. En indien je wel foto's hebt, maar niet goed weet hoe je ze moet op het forum zetten, stuur ze dan maar op...

Waarnemingen worden natuurlijk gewoon bij de recente waarnemingen van die regio gepost!

Activiteiten omtrent het ontdekken en het bezoeken van onze groene plekjes worden besproken op volgend topic:

[url="http://www.vzwlagare.be/vwgforum/topic.asp?TOPIC_ID=2679"]activiteiten vogelwerkgroep Mandelstreke[/url]
jelle
Buizerd
 
Berichten: 3427
Geregistreerd op: 20 apr 2003, 23:38
Woonplaats: Belgium

Berichtdoor Harry op 16 jan 2006, 17:09

<font size="2"><u><b>Drielindenbeek</b></u></font id="size2">

<i><u>Ligging:</u></i>
Lichtervelde
Te midden de weiden tussen de ring in het verlengde van de Koolskampstraat (dikke rode lijn) en de Bellestraat (de witte lijn erboven die parallel aan de Koolskampstraat loopt).

Afbeelding

<i><u>Waardevol:</u></i>
Drielindenbeek is een mooi en rustgevend stukje natuur met tal van troeven voor allerlei soorten dieren en planten.

Als eerste en belangrijkste is dit stukje natuurpracht een oud moerasgebiedje. Dit betekent dat het dan ook een plek is waar amfibieën kunnen gevonden worden. Soorten als <b>bruine kikker</b> en de <b>gewone pad</b> zijn er alvast algemeen, maar ook de alpenwatersalamnder heeft er een stekje gevonden.
Daarnaast biedt de aanwezigheid van water ook de mogelijkheid aan tal van juffers en libellen om er te overleven. Naast het moerassig stukje zelf is er trouwens nog een grote boerenput gelegen waar heel wat <b>pitrussen en andere gras- en rietachtigen </b>op de oevers groeien.

Afbeelding

De vegetatie is vrij kenmerkend voor het soort gebied: <b>lis, lisdodde, watermunt, dotterbloem, moerasspirea, muur...</b> en herbergt een enorme diversiteit aan insecten. Tal van <b>schuimcicaden, boktorren, spinachtigen (waaronder sinds kort meer en meer tijgerspin), juffers, libellen, vlinders, motten, loopkevers, zweefvliegen... </b>
Naast al dat klein geweld biedt het natuurlijk ook een rusthaven voor vogels. In het verleden is er reeds <b>oeverzwaluw</b> gezien maar ook soorten als <b>sperwer, torenvalk, steenuil, waterhoen, patrijs, wilde eend en aalscholver</b> zijn er vaak aanwezig naast de verscheidenheid aan zangvogels die onder meer <b> (grote) gele en witte kwik, grasmus, heggemus...</b> omvat.
In combinatie met de akkers er rond zijn daar natuurlijk ook heel wat <b>woelmuizen, spitsmuizen, ratten en konijnen</b> te vinden die de roofvogels erheen lokken. Ook de <b>egel</b> heeft er zijn plekje en er gedijen ook <b>vossen</b> in en rond het gebied van drielindenbeek.

Een tweede belangrijk punt van het gebied is dat het beschermd wordt tegen de nitraten en fosfaten die uit de omliggende akkers in de kwetsbare moerassige grond dreigen binnen te lopen. Dit gebeurt door een <b>beschermende buffer van inheemse bomen </b>waarvan de <b>zwarte els </b>het meest aanwezig is. Deze buffer van min of meer halfvolwassen bomen beschermt het stukje aan drie kanten, waarvan één zijde ook een haag van hazelaars heeft.. Aan de vierde zijde staat er een aanplant van inheemse struiken zoals de <b>liguster, sleedoorn, meidoorn...</b> die ook deels de insijpeling van meststoffen tegengaat, niet zo efficiënt als aan de andere zijden gebeurt, maar deze struikenhaag is gericht aan de kant van de boerenput, waar dus geen akkers direct tegen het gebied aanliggen.

<i><u>Beheer:</u></i>
Het gebied wordt beheerd door Natuurwerkgroep 'De Verrekijker'. Het lokaal van deze vereniging ligt op een boogscheut van het gebied en elk jaar worden er in het stukje Drielindenbeek mooie beheerswerken verricht. Zo zijn een grote groep (15tal bomen) van volkomen verwilderde wilgen ingesnoeid om ook de ondergroei een kans tot groeien te geven.
Het elzenbos werd destijds door Bos&Groen aangeplant volgens de gebruikelijke methode: veel bomen planten, later wordt er dan in geselecteerd. Deze selectie is echter heel lang niet doorgegaan en is ondertussen reeds begonnen door de Verrekijker zelf -welliswaar onder het vakkundig oog van Bos&Groen.
Jaarlijks wordt ook een groot stuk van het gebied gemaaid -met materiële steun van Bos&Groen- om zo het vele rietgras stilaan plaats te laten maken voor interessantere soorten zoals we nu reeds hebben: <b>ooievaarsbekje, mure, harig wilgeroosje...</b>. Enkele jaren terug werd er ook een klein stukje geplagd maar uiteindelijk bleek dit enkel russen ten gunste te komen waardoor van dit systeem werd afgestapt.

<i><u>Toekomst: </u></i>
Het is nu wel duidelijk dat Drielindenbeek een heel waardevol gebied is voor tal van soorten te midden van het Lichterveldse 'cultuurlanschap'. Het onderhoud en het beschermen van het gebied is dan ook wenselijk. Er zijn dan ook al plannen om het kleine vijvertje (dat bijna volledig toegeslibd is) terug uit te diepen om zo terug te kunnen keren naar het oorspronkelijke moeraskarakter van dit natuurplekje. Het maaien blijft gebeuren tot de natuur het zelf terug kan overnemen en natuurlijk wordt in het elzenbosje de nodige selectie tussen de bomen gedaan om de planten ook toe te laten in de breedte te groeien. Het is ook daarom dat ik u wil vragen, moest u het idee hebben het gebied te bezoeken, goed uit te kijken waar u loopt. Dit klinkt misschien wat absurd, maar het is van groot belang dat dit kwetsbare gebied niet teveel verstoord wordt, en er is ook geen wandelpad beschikbaar. In de zomermaanden kan zonder probleem op het gemaaide stuk gewandeld worden. Het stuk dat niet gemaaid werd dient als zaadvoorraad voor het gemaaide stuk, het zou dan ook aangenaam zijn moest u niet roekeloos door het ongemaaide stuk lopen.
U zult -indien u het wilt bezoeken- ook over privéterrein moeten gaan. Dit privéterrein is een veldweg die de landbouwer nodig heeft om met zijn tractor op de omliggende akkers te raken. Ik wil u dan ook vragen dat indien u met de auto naar het gebied gaat. Deze slag vrij te houden en daar niet te parkeren. Een goede communicatie met de plaatselijke landbouwers is onontbeerlijk om een efficiënt beheer te kunnen bestendigen.

Anderzijds wens ik u natuurlijk veel plezier indien u het gebiedje bezoekt, het is eens de moeite en zeker aan te raden aan insectenliefhebbers.

(Koen heb jij nog foto's van 'tstiksje?)
Avatar gebruiker
Harry
Buizerd
 
Berichten: 4057
Geregistreerd op: 13 jul 2004, 10:57
Woonplaats: Ghent, the birding capital of Belgium!

Berichtdoor Wil op 23 jan 2006, 20:59

Ingelmunster - Kasteel en park.
Dat is ook een mooi plekje om even de benen te strekken en men kan er zelfs iets drinken. Het park is vrij toegankelijk.
Nog meer foto's op de website:
http://www.kasteelingelmunster.be/index.htm

Afbeelding

http://users.skynet.be/fotoopa/macro_set.htm
http://users.skynet.be/verzamelen/index.html
Avatar gebruiker
Wil
Visarend
 
Berichten: 6917
Geregistreerd op: 08 apr 2003, 17:52
Woonplaats: Belgium

Berichtdoor pat op 29 jan 2006, 08:48

<u><b>Domeinbos Rhodesgoed.</b></u>
<u>Ligging.</u>
Gemeente Kachtem.
Te bereiken via de Rhodestraat.

Ontstaan.
Het Vlaamse Gewest kocht hier een kleine 40ha landbouwgronden met de bedoeling er een nieuw bos aan te leggen.
De éérste gronden werden aangekocht in 1995 en de éérste aanplantingen waren het speelbos van ongeveer 2,5 ha.
De volgende jaren werden geregeld bosplantacties georganiseerd en is aldus een nieuw bos geboren.

Biotopen.
Het bos telt nu een 30ha loofhout zoals: els,zomereik,berk,boskers,wilg en es, de randen werden voorzien van vele besdragende struiken zoals: vlier, mei-sleedoorn,lijsterbes en gelderse roos.
Afbeelding
Rond de hoeve zijn 4ha naaldhout aangeplant met lork en diverse soorten sparren.
De hoogstamboomgaarden zijn voorzien van diverse soorten appels, peren pruimen en notelaars.

Langs de Rhodebeek zijn enkele moerassen aangelegd en deze dienen tevens als waterbufferbekken.
De nieuw uitgegraven poel trekt nu reeds al verschillende vogelsoorten aan en in de veedrinkpoelen huist een vrij grote populatie padden.

Fauna.
Om en bij de 100 verschillende vogelsoorten kunnen in dit gebied waargenomen worden, waaronder broedvogels zoals: tjiftjaf, fitis, grauwe vliegenvanger,en gele kwikstaart. Tijdens de trek kunnen hier ganzen, aalscholvers en roofvogels geobserveerd worden en tijdens de wintermaanden is dit bos een overwinteringsplaats voor diverse soorten.
Vlinders, libellen en waterjuffers komen in talrijke mate voor.

Beheer.
Het gebied staat onder beheer van de dienst Bos en Groen.
Het bos wordt beheerd volgens de nieuwe bos beheersvisie, dit wil zeggen dat er niet enkel en alleen oog is voor een eventuele latere houtproductie maar dat ook rekening wordt gehouden met de aanwezige fauna en flora.
Ten behoeve van de wandelaars zijn er door het gebied ongeveer 8 km aan wandelpaden voorzien.

Toegankelijkheid.
Het domein is enkel toegankelijk voor wandelaars en dit op de daarvoor voorziene paden.

Informatie.
Agentschap voor Natuur en Bos.
Boswachter: 0479/679576.
pat
Bosuil
 
Berichten: 2092
Geregistreerd op: 08 apr 2003, 17:22
Woonplaats: Belgium

Berichtdoor roeslandse zilverreiger op 29 jan 2006, 13:35

de oude spoorwegbedding van roeselare naar ieper is tot in moorslede een prachtige strook voor trek (vlinders , vogels ) , en zoogdieren

met hoogachting,

Roeslandse Zilverreiger

vergeet ook niet eens op www.jnm.be/roeselare te kijken
roeslandse zilverreiger
Spreeuw
 
Berichten: 149
Geregistreerd op: 11 apr 2005, 20:00
Woonplaats: Belgium

Berichtdoor Harry op 19 feb 2006, 19:01

<font size="2"> <u> <b>De Heihoek - Huweynsbossen </b> </u> </font id="size2">

<i><u>Ligging: </u></i>
De Heihoek is gesitueerd te Lichtervelde en is het gemakkelijkste te bereiken via de Beverenstraat.
-Wanneer u vanop de E403 afrit 9 (Lichtervelde) neemt kom je automatisch op de ring rond Lichtervelde. Vanop de ring kunt u dan naar links afslaan in de Beverenstraat. Volg deze voortdurend rechtdoor en je zal aan het kruispunt met de Gentweg komen.
-Wanneer u van de Staatsbaan (vanuit Kortemark) of vanuit Roeselare of Torhout komt, kunt u rijden tot aan het rond punt met o.a. de ring van Lichtervelde en de Staatsbaan (zo’n 50 m van de Batjehoek). Vanop dit rond punt volgt u de ring van Lichtervelde en slaat u de Beverenstraat in aan uw rechterkant. Volg deze voortdurend rechtdoor en je zal aan het kruispunt met de Gentweg komen.
Het is vanop dit kruispunt dat u de Heihoek het best kunt gaan verkennen.

Afbeelding


<i><u>Historiek: </u></i>
De Huweynsbossen maakten in de Middeleeuwen nog deel uit van een langgerekt bosgebied ten zuiden van Lichtervelde dat aansloot bij de bosgordel Beveren-Gits-Koolskamp.
De degeneratie van het bos begon reeds in de tiende eeuw toen grote delen bos tot akker- en weiland werden omgebouwd. Tot in de achttiende eeuw was er dan geen verdere significante degeneratie van het gebied. De bossen werden in de negentiende eeuw echter terug gerooid om verdere expansie van de landbouwgronden te kunnen verzekeren, waardoor enkel een beperkte lap grond als bos bleef bestaan.

Maar ook dit kleine stukje groen moest er gedurende WO I, maar vooral tijdens WO II aan geloven. De Duitse bezetter rooide in die tijd de laatste bomen om het hout o.a. aan de Franse en de Belgische kust te kunnen gebruiken. Na WO II was het enkel de statige houtwal die nog trots op de Lichterveldse hoogte pronkte, terwijl anno 1941 nog een 25 ha grond bebost was.

De vernieling van het bos had zijn climax gekend en tot 1992 bleef de nog bestaande houtwal onaangeroerd. Barones Gilles de Pelichy Savina was in 1946 eigenares geworden van een groot stuk van de Heihoekse gronden en het was pas na haar dood in 1992 dat deze gronden dan ook te koop werden gesteld.

Afdeling Bos & Groen maakte hier dan ook gebruik van en in 1995 was niet minder dan 32 ha van de 40 ha die te koop was gesteld in het bezit van B&G. Vanaf dat moment gebeurde alles vrij snel.

In 1996 werd de eerste lap grond beplant door de leerlingen van de verschillende basisscholen te Lichtervelde (waaronder ook Koendd en ikzelf [;)] ). Later werden nog meer bomen op verschillende percelen aangeplant en in 2004 werkte de gemeente Lichtervelde ook mee aan de aanplant van het provinciale ‘Kom op tegen Kanker’-bos. Nog meer goed nieuws kwam er in 2005 toen door de gemeente Lichtervelde verschillende punten in de gemeente, waaronder enkel op de Heihoek, als panorama werden ingekleurd. Dit wil zeggen dat dit punt vanaf dan beschermd was voor zijn zicht. Misschien lijkt dit niet veel, maar dit houdt in dat elke vorm van gezichtsverstoring (zoals bouw van nieuwe huizen, serres…) voor dat punt uit den boze is.

Momenteel (anno 2006) zijn de Huweynsbossen terug in herstel. De oude houtwal blijft het centrum van wat tot een prachtig natuurgebied aan het ontwikkelen is (zie ook volgende paragrafen). Dankzij de inzet van B&G, Natuurwerkgroep de Verrekijker, VWG Mandelstreke en natuurlijk de Gemeente Lichtervelde kunnen we nu ook dichter bij huis van echte natuur genieten.

(bron: http://lichtervelde.lokaal.be/natuur/ )

<i><u>Beheer van een waardevol gebied:</u></i>
In het ironisch genoeg natuurarme Houtland is het natuurlijk vanzelfsprekend dat er positief gereageerd werd op de aanleg van de Heihoek. De scepsis die algemeen aanwezig was onder de mensen verdween al snel om plaats te maken voor tevredenheid. Het gebied is ondertussen al uitgegroeid tot een plek waar mountainbikers, wandelaars, ruiters, maar binnenkort ook vogelkijkers hun gading kunnen vinden. Er werd zelfs ruimte gemaakt voor een speelbos waar alle Lichterveldse jeugdverenigingen gebruik van kunnen maken.

De Heihoek is dus een trekpleister voor iedereen. Mountainbike- , ruiter- en wandelpaden zijn van elkaar gescheiden aangelegd en de vele dreven die op deze manier tevoorschijn kwamen helpen onder meer aan het bevorderen van de biodiversiteit.
Niettegenstaande de aanleg van de vele paden oorspronkelijk voor wat ongenoegen zorgde bij veel van de natuurliefhebbers, mag toch gezegd worden dat het beheer van de Huweynsbossen op een vrij doordachte manier gebeurt (zie later).

Maar waarom is het gebied nu zo waardevol?
Als eerste werd al gezegd dat het één van de weinige groengebieden in de regio is. Daarom wordt het ook een toevluchtsoord voor tal van zoogdieren, vogels en insecten. Waardoor we meteen bij het tweede en belangrijkste punt komen: de biodiversiteit.

Binnen het kader van ‘het bos’ biedt de Heihoek ook nog andere belangrijke biotopen wat natuurlijk een flinke boost geeft aan het soortenaantal van fauna en flora. Deze biotopen zijn: loofbos met open ruimte, wegbermen, weiland, akkerland, struweel en poelen.
Al deze stukken worden doordacht beheerd.

Zo loopt er een nestkastenproject in het bosgedeelte en de houtwal. Dit project kwam tot stand door ‘De Verrekijker’ met materiële steun door B&G en hulp van VWG Mandelstreke.
De eerste resultaten hiervan worden zo snel mogelijk bekend gemaakt. Aan de hand van deze resultaten wil men vooral gaan bepalen welke gebieden van het bos het meest interessant zijn om het project te behouden en om een zeker zicht te krijgen op het soortenaantal van broedvogels in het gebied.

Daarnaast worden ook de wegbermen geïnventariseerd. De resultaten van dit project zouden in de toekomst tot een beter beheer van de wegbermen moet leiden. In elk geval hoopt men jaarlijks een zwerfvuilactie te kunnen organiseren om de bermen zo proper mogelijk te houden. Het verbannen van het jaarlijkse motocross-festijn vlakbij de Huweynsbossen zou daar ook reeds een grote stap voorwaarts zijn.

<i><u>Fauna en flora:</u></i>
Zoals reeds vermeld is de biodiversiteit van de Heihoek niet te onderschatten. De verschillende leefmilieus zorgen voor een vrij grote variëteit aan flora en fauna.

Als meest bekeken levensvorm hebben we ongetwijfeld de vogels. Naast de algemene broedvogels zoals <b>tjiftjaf, fitis, winterkoning, kool- en pimpelmees…</b> is op de Heihoek ook een minder algemene broedvogel te vinden: <b>de roodborsttapuit</b>.
Afbeelding
Deze laatste soort gedijt in en rond de akkers en de jonge aanplant langs de Gentweg waar veel lage begroeiingsvormen zoals <b>brem</b> veel zaad produceren die de zangvogels maar al te graag verorberen.
Afbeelding
Natuurlijk vinden we er niet alleen zangvogels terug. Soorten als de <b>gaai, patrijs, kwartel, torenvalk, boomvalk, sperwer, ransuil en steenuil </b>–om er maar enkele te noemen- broeden eveneens in en rond de Huweynsbossen.

Naast de vele broedvogels worden ook de trekvogels in de gaten houden ter hoogte van de Huweynsbossen. Ter hoogte van de aanplant langs de Gentweg is er een vrij belangrijke telpost. Momenteel is de telpost op de Heihoek de enige in kilometers omtrek en daardoor zo goed als de enige telpost in het centrum van West-Vlaanderen. Vooral grote aantallen zangvogels zoals <b>veldleeuwerik, graspieper en vink</b> trekken jaarlijks over de telpost, maar ook zeldzamere soorten zoals <b>visarend, grote zilverreiger, boomleeuwerik…</b> werden er al op trek waargenomen naast algemenere trekvogels zoals <b>boomvalk en wespendief</b>.

Behalve de vogels telt de Heihoek ook een mooi aantal zoogdieren. Er wordt geregeld <b>vos</b> waargenomen maar ook <b>wezel, hermelijn, konijn, haas, rosse woelmuis en veldspitsmuis</b> leven met zekerheid in het gebied.

De insectenrijkdom is op haar beurt vooral sterk merkbaar in de wegbermen en de niet beboste lappen grond van het gebied. De laatste jaren is vooral een sterke opkomst van de <b>tijgerspin</b> merkbaar, naast het verschijnen van de <b>zwervende houtpantseruffer</b> en een boost in het aantal <b>koninginnepages</b>. Er is echter ook een afname vast te stellen bij bepaalde soorten zoals bij de <b>oranje luzernevlinder, het groot koolwitje en de distelvlinder</b>.
In elk geval is de diversiteit aan insecten heel groot met verschillende soorten <b>vlinders, kevers, zweefvliegen, boktorren, wolfspinnen, sprinkhanen…</b>, maar ook opvallend veel <b>keizerlibellen, paardenbijters…</b> die vooral de boomvalken kunnen bekoren.

Het bos zelf is een loofbos (in ontwikkeling) met een groot aantal <b>eiken</b>. De bomen die werden aangeplant waren zowel héél jonge planten als oudere en dus grotere bomen. Beide werden afwisselend aangeplant waardoor er op vrij korte tijd planten met dikke stam kunnen ontwikkelen doordat de oudere planten reeds vanaf de aanplant bevoordeeld zijn.
Afbeelding
Op andere stukken werden planten van gelijke leeftijd dicht op elkaar aangeplant volgens de typische Bos&Groen-methode. Dit houdt in dat de bomen dicht opeen worden aangeplant en dat na x aantal jaren de zwakste planten verwijderd zullen worden. Op deze manier gaan de bomen met elkaar in competitie en blijven de sterkste en meest gezonde planten op den duur over.

Het is vooral de oude Houtwal die ook een belangrijke variatie aan plantensoorten kent.
Afbeelding
Van <b>zomereik over beuk en berk</b> naar <b>bosanemoon, kamperfoelie en salomonszegel</b>. Ook het speelbos of Elfgemetebos kent nogal wat verschillende soorten. Vooral besdragende struiken zoals <b>Gelderse roos en liguster</b> beslaan een groot deel van dat stuk bos. Dit stukje bos ligt vrij geïsoleerd van de rest van het bos waardoor het een verstandige keuze is geweest daar het speelbos te maken. Het aantal broedvogels zal er ongetwijfeld wel afnemen maar toch vormen de besdragers samen met de akkers –waaronder ook een <b>koolzaad</b>akker- voldoende alternatief voor vogels als de <b>kraaiachtigen, mezen en de talrijke holenduiven</b> om dit stuk bos te blijven bezoeken.
Afbeelding

<i><u>Toekomst</u></i>
Tijdens het lezen van deze tekst hebt u een vrij positief beeld gekregen over de Huweynsbossen en de manier waarop het beheerd en onderhouden wordt. Dit is niet met de bedoeling tot mooipraterij. Het is nu eenmaal een feit dat er heel wat bloed, zweet en tranen in het gebied zijn gekropen die uiteindelijk tot een indrukwekkend resultaat hebben geleid.

Het gebied blijft ook in de toekomst onder het beheer staan van Bos&Groen.

Natuurlijk zijn er ook minpunten op te speuren. Zo zouden velen de jaarlijkse motocross liever van het gebied verbannen zien, ook het plaatsen van enkele vuilbakken zou wenselijk zijn…

Ook zijn er nog steeds wat strubbelingen wat betreft het speelbos en de moutainbike- en ruiterpaden. Het is inderdaad een feit dat het bos nog héél jong is en dat dergelijke initiatieven moeilijk te verdedigen zijn in een gebied dat nog zoveel moet ontwikkelen. Aan de andere kant moeten we er ook rekening mee houden dat in de hedendaagse maatschappij iedereen een stukje van de taart zal willen. De natuurliefhebbers s.s. kunnen dan ook niet verwachten dat zij als enigen mogen profiteren van het gebied.

Er is de dag van vandaag al genoeg verloedering van het landschap en topics als milieuzorg en natuurbehoud zijn de mensen stilletjesaan de keel gaan uithangen. Maar wanneer mensen nu zien wat ze al die tijd zo dicht bij huis hebben moeten missen is er ook wel een zeker belletje gaan rinkelen. Door zoveel mogelijk mensen op een verantwoorde manier van natuur te laten genieten bereiken we een grote neutrale groep mensen met de groene gedachte, waardoor we een breder sociaal draagvlak voor natuurbehoud in het algemeen kunnen ontwikkelen.

En misschien, heel misschien, loopt alles dan zo slecht nog niet af.

Wouter Vansteelant

PS: Er werd een kaartje van de Heihoek toegevoegd.
Avatar gebruiker
Harry
Buizerd
 
Berichten: 4057
Geregistreerd op: 13 jul 2004, 10:57
Woonplaats: Ghent, the birding capital of Belgium!

Berichtdoor roeslandse zilverreiger op 26 feb 2006, 14:24

een vraagje over de heihoek :
wordt er gedacht aan plagwerk of verschraling door veelvuldig te maaien op enkele graslandjes?
die brem wijst toch op een voedselarme geschiedenis , en misschien kan er wel een mooie zaadbank onder de humus zitten , na plaggen zou die bovenkomen en we zouden nog enkele soorten planten meer mogen verwelkomen in de heihoek

alé, tis maar een gedacht e , maar als je er ooit toch zou aan denken om het uit te voeren , laat het weten en ik wil er gerust mee komen helpen

met hoogachting,

Roeslandse Zilverreiger

vergeet ook niet eens op www.jnm.be/roeselare te kijken
roeslandse zilverreiger
Spreeuw
 
Berichten: 149
Geregistreerd op: 11 apr 2005, 20:00
Woonplaats: Belgium

Berichtdoor klaasdebus op 12 apr 2006, 12:09

Als iemand zich verveelt: ik heb nog een tekstje nodig over de kleiputten en over de mandelhoek, de rest staat er al op.
klaasdebus
Buizerd
 
Berichten: 4921
Geregistreerd op: 05 mei 2003, 16:47
Woonplaats: Gent, Belgium

Berichtdoor pat op 01 mei 2006, 16:31

<b>Domeinbos Merelbos.</b>
<u>Ligging.</u>
Gemeente Emelgem.
Te bereiken via de Reperstraat of Mgr. De Keyzerstraat.
<u>Oppervlakte.</u>
523,56 are.

De aanleg van dit kleine bosgebied starte in 1993 en 1 jaar later werden de laatste percelen beplant. De meest voorkomende bomen zijn zomereik, es, els en wilg.
Het gebied ligt aan de rand van een woonwijk en van het Provinciaal Centrum 't Venster.
Ten behoeve van rolstoelbewoners van het Centrum zijn in het gebied enkele verharde dolomiet paden aangelegd.
Aan de rand van het domein ligt er een kleine poel die een leefgebied vormen voor kikkers, salamanders en diverse soorten libellen en waterjuffers.
Er is een knuppelpad voorzien die de wandelaars moet toelaten ook de nattere gedeelten van het wandelpad te benutten.
Ondanks de beperkte oppervlakte is het een belangrijk gebied voor vogelsoorten en vlinders. Naast de meest voorkomende vlinder soorten worden ieder jaar de oranje luzernevlinder, oranjetip en vrij veel landkaartjes waargenomen.
Een bezoek aan dit kleine gebied tijdens de zomermaanden zal u zeker niet ontgoochelen.
Afbeelding

Informatie.
Agentschap voor Natuur en Bos.
Boswachter: 0479/679576.
pat
Bosuil
 
Berichten: 2092
Geregistreerd op: 08 apr 2003, 17:22
Woonplaats: Belgium

Berichtdoor Tim4 op 13 sep 2006, 21:00

Vroeger (tot 2j.geleden) woonde ik in krottegem (aan ene kant van de vaart) en ging ik vaak wandelen op een klein stukje groen bij de zwaaikomstraat (bij vierwegstraat). Maar toen kwam er het industriegebied en werd een groot deel verkaveld (de ene kant van de straat). Nu ben ik nog eens gaan kijken hoe het ermee gesteld is en tot mijn grote verbazing is de andere kant al gedeeltelijk hersteld en is het nu een mooi stukje natuur(héél klein). Ik weet wel nog niet wat er hiermee zal gebeuren, hopelijk ondergaat het niet hetzelfde lot als de rest. Waarschijnlijk is het er nog omdat de kosten voor het droogleggen te groot zijn. Op het eerste zicht zag ik:
-watermunt, heelblaadjes, wilgeroosje,...
-heel wat sprinkhanen
-tijgerspin
-goudvissen in de plas [:D]
-groene specht aud., vroeger scheen er ook boomvalk te zitten in de populieren erachter


Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Tim4
Spreeuw
 
Berichten: 369
Geregistreerd op: 04 jul 2005, 16:50
Woonplaats: Belgium


Keer terug naar Vogelwerkgroep Mandelstreke

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast