Bijzondere broedvogelsproject

Vragen voor en informatie over vogelwerkgroep Mandelstreke

Moderator: jelle

Bijzondere broedvogelsproject

Berichtdoor jelle op 23 maart 2005, 11:12

Gezocht:

Mensen die graag gaan wandelen in een deel van onze verstedelijkte regio en willen uitkijken naar enkele speciale broedgevallen. Een stukje tekst uit de handleiding vertolkt precies waarvoor het projekt nodig is.

<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Met het Project Bijzondere Broedvogels Vlaanderen (BBV) willen we de jaarlijkse aantalsontwikkeling volgen van zeldzame en weinig algemene, koloniebewonende en ‘exotische’ broedvogels. Het gaat om een 'monitoring' project, waarbij elk jaar op dezelfde manier geteld wordt. Hierdoor zijn de resultaten vergelijkbaar. Een aantal van de soorten zijn zo zeldzaam, of komen zo geconcentreerd voor, dat ze jaarlijks in geheel Vlaanderen dienen geïnventariseerd te worden om een wetenschappelijk verantwoorde analyse van de resultaten mogelijk te maken. Een steekproefmethode, waarbij slechts een beperkt aantal gebieden jaarlijks geteld wordt, is voor dergelijke soorten ontoereikend. Steekproefmethodes (met een beperkt aantal steekproefgebieden of routes/transecten) zijn wel goed bruikbaar voor het op lange termijn volgen van algemenere soorten.
Veel individuele waarnemers en vogelwerkgroepen in Vlaanderen verzamelden (verzamelen) reeds jaren inventarisatiegegevens van zeldzame(re) broedvogels. Het enige probleem was dat deze gegevens zeer verspreid zaten, en nooit als geheel verwerkt of gepubliceerd werden. Het BBV project kwam er dan ook als een soort coördinerend en gestandaardiseerd systeem, waarbij onderling vergelijkbare gegevens worden gecentraliseerd. Hierdoor wordt een overzicht van de resultaten voor geheel Vlaanderen bekomen en kunnen de gegevens gebiedsdekkend geanalyseerd worden.
Voor wat betreft de zeldzame soorten (en ten dele ook de kolonievogels), vraagt het BBV-project in veel regio's nauwelijks bijkomende telinspanning aan de waarnemers. Voor de recent steeds talrijker wordende exoten is dit waarschijnlijk wel het geval.<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">

De soortenlijst is voor onze streek niet zo uitgebreid. Ik vermoed dat dit jaar een proefperiode wordt om dan volgend jaar vollen bak uit de startblokken te schieten. Geïnteresseerden gelieve [url="mailto:mandelstrekemoderator@skynet.be"]mij[/url] te contacteren.
jelle
Buizerd
 
Berichten: 3427
Geregistreerd op: 20 apr 2003, 23:38
Woonplaats: Belgium

Berichtdoor jelle op 05 apr 2005, 08:45

<font color="red">Als er iemand een broedgeval of een broedverdacht geval waarneemt van onderstaande soorten, gelieve dan een e-mailtje te sturen met de plaats en eventueel waargenomen aantal jongen</font id="red">

<font size="2">Knobbelzwaan(E), Grauwe Gans, Kolgans(E), Kluut, (Steltkluut), Kleine Plevier, Bontbekplevier, Strandplevier, (Bonte Strandloper), (Oeverloper), Tureluur, Watersnip, IJsvogel, Velduil, Kuifleeuwerik, Grote Gele Kwikstaart, (Engelse Gele Kwikstaart), (Rouwkwikstaart), Draaihals, Tapuit, Paapje, Graszanger, Snor, Cetti's Zanger, Grote Karekiet, (Orpheusspotvogel), Baardmannetje, Buidelmees, Kleine Barmsijs), (Sijs), Europese Kanarie, Kruisbek, (Grote Kruisbek), Ortolaan, Grauwe Gors, </font id="size2">

<font size="2"><u>Koloniebroeders:</u> Aalscholver, Blauwe Reiger, Kokmeeuw, Zwartkopmeeuw, Stormmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Zilvermeeuw, (Geelpootzilvermeeuw), Roek, Oeverzwaluw</font id="size2">

<font size="2"><u>Exoten:</u> Zwarte Zwaan, Canadese Gans, Brandgans, Nijlgans, Indische Gans, (Roodhalsgans), Magelaengans, Casarca, Mandarijneend, Carolina-eend, (Rosse Stekelstaart), Krooneend, Halsbandparkiet, Monniksparkiet </font id="size2">
jelle
Buizerd
 
Berichten: 3427
Geregistreerd op: 20 apr 2003, 23:38
Woonplaats: Belgium

Berichtdoor jelle op 13 feb 2006, 08:41

Een aantal dagen geleden kreeg ik van Glenn Vermeersch (coördinator van het bijzondere broedvogel project) een brief in de bus. Daarin vraagt hij het volgende<i>Hij is op zoek naar broedgegevens van bijzondere broedvogels uit de periode 1997-2006. Het is volgens hem niet mogelijk om de inhaalbeweging volledig te maken. Daarom concentreert hij zich, voor de publicatie, vooral op de periode na de atlas. Echter alle ontbrekende gegevens van voor en tijdens de atlas zijn nog steeds welkom. Het is langzamerhand steeds moeilijker om het juiste aantal broedkoppels te kennen van de canadese gans en de nijlgans. De publicatie zal zich voornamelijk richten op de soorten met minder dan 150 broedkoppels in Vlaanderen</i>.Voor Mandelstreke zijn er volgens mij weinig gegevens bekend van broedende exoten en zeldzame broedvogels. Ik stel voor dat iedereen eens in zijn waarnemingsboekje kijkt en de gaten in zijn geheugen tracht uit te kuisen op zoek naar broedgegevens van volgende soorten.KoloniebroedersAalscholver, Blauwe reiger, oeverzwaluw, roekZeldzame soortenWoudaapje, knobbelzwaan, grauwe gans, grote gele kwikstaart, engelse gele kwikstaart, rouwkwikstaart, paapje, tapuit, cetti’s zanger, graszanger, snor, baardmannetje, buidelmees, sijs, europese kanarie, zomertaling, krooneend, …middelste bonte specht….Exoten < 150 bp/VlaanderenKolgans, indische gans, zwaangans, brandgans, magehaengans, casarca, carolina-eend, mandarijneend, monniksparkiet … (nieuwe soorten mogen ook doorgestuurd worden
jelle
Buizerd
 
Berichten: 3427
Geregistreerd op: 20 apr 2003, 23:38
Woonplaats: Belgium


Keer terug naar Vogelwerkgroep Mandelstreke

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast